Reference
Navodimo neke od većih objekata u Zagrebu i Hrvatskoj gdje je instalirana klimatizacijska oprema TRANE i automatska regulacije SIEMENS BAU/HVP (ex. LANDIS & STAEFA):
AERODROM Dubrovnik
Instalirani rashladni agregati s vijčanim kompresorima i zrakom hlađenim kondenzatorom kompaktne izvedbe (2 x 460 kW). Instalacija u pogonu od 1999.godine.
TOPLANA TE–TO Zagreb
Izrada projekta, izrada elektro komandnih ormara za američku tvrtku PARSONS , te isporuka i izvedba rashladnih sistema, izvedba automatske regulacija za rad klima uređaja u sustavu radni/rezervni rashladni uređaj.
HP, JURIŠIĆEVA 13, Zagreb
Isporučen je rashladni agregat CGA 450 Std/R22 kompaktne izvedbe zrakom hlađenim kondenzatorom za vanjsku ugradnju, rashladnog učina 115 kW, hidrobloka HDM 2.2D, te 25 ventilokonvektora. Instalacija je dovršena i puštena u pogon 2001. godine.
Isporučen rashladni agregat sa vijčanim kompresorom RTAD 125 HE (rashladni učin 455 KW), ventilokonvektori HFR (kom 108), CWS (kom 15), FVC (kom 12) sa ZN mikroprocesorskom regulacijom. Instalacija puštena u rad u 7 mjesecu 2004. godine.
SPLENDID, restoran “OKRUGLJAK” Zagreb
Instaliran rashladni agregat CGA 450 (120 kW rashladnog učina), hidroblok HDM 2.2D, i automatska regulacija SIEMENS LANDIS&STAEFA.
REHABILITACIJSKI CENTAR “BIZOVAC”
Isporuka klimatizacijske opreme, izrada projekta automatske regulacije, isporuka elemenata automatske regulacije, isporuka CNUS-a za cijelu građevinu, izrada ormara EMP-a i DDC ormara, inženjerski dio poslova povezivanja kompletnog sustava i puštanja u rad uključivo i probni pogon.
Instalacija puštena u rad 1999./2000. godine.
MINISTARSTVO KULTURE - RUNJANINOVA, Zagreb
Isporučen rashladni agregat TRANE rashladnog učina tip: CGA 700 LN ( 180 kW ) i 182 ventilokonvektora, 4 klima komore tip CCTA, i automatska regulacija SIEMENS LANDIS & STAEFA.
Instalacija je dovršena i puštena u rad 2002. god.
PODRAVKA – LIPIČKI STUDENAC
Isporučen vodom hlađeni rashladni agregat, tip RTHC E36C4B, rashladnog učina 972.7 kW (rad u režimu 5/0 °C ulaz/izlaz vode), automatska regulacija SIEMENS LANDIS&STAEFA, 3 rashladna tornja proizvod DECSA, tip TMA 14-166.
Uređaj je pušten u rad 12. 06. 2002. godine.
– isporučen vodom hlađeni rashladni agregat, tip RTHD E36C4B, rashladnog učina 972.7 kW (rad u režimu 5/0 °C ulaz/izlaz vode), automatska regulacija TRANE za paralelni rad dva rashladnika vode,
Uređaj je pušten u rad 12. 07. 2005. godine.
KONCERTNA DVORANA VATROSLAV LISINSKI
Isporučen je rashladni agregat kompaktne izvedbe s vijčanim kompresorima zrakom hlađenim kondenzatorom za vanjsku ugradnju, rashladnog učina 760 kW, tip RTAA 324 SQ/R404A, automatska regulacija SIEMENS LANDIS & STAEFA i centralni sustav nadzora i upravljanja (CNUS) za kompletnu termotehničku opremu i instalacije.
Instalacija je puštena u pogon 03. 2002. godine.
GRAĐEVINA JASENOVAC
Isporučena su 2 zrakom hlađena rashladna agregata kompaktne izvedbe
tip: CGA 240S ( 2 x 64 kW).
Instalacija je puštena u pogon 2001. godine.
STOMATOLOŠKA POLIKLINIKA, Perkovčeva 4, Zagreb
Isporučena dva rashladna agregata TRANE, tip CGA 400 (2x100 kW), hidroblokovi HDM 2.2D te ventilokonvektori za podstropnu ugradnju sa ukrasnom maskom, tip: FSC.
Instalacija puštena u rad 09. 07. 2001. godine.