Reference
Navodimo neke od većih objekata u Zagrebu i Hrvatskoj gdje je instalirana klimatizacijska oprema TRANE i automatska regulacije SIEMENS BAU/HVP (ex. LANDIS & STAEFA):
HEP-distribucija Varaždin
Isporučena dva rashladna agregata, CGAN 800 Std rashladnog učina 207.5 kW i rashladni agregat CGAN 600 Std rashladnog učina 157.1 kW, kompaktne izvedbe sa integriranim hidrauličkim modulom, zrakom hlađenim kondenzatorom za vanjsku ugradnju.
SUPER KONZUM, Sopot Zagreb
Isporučen je rashladni agregat CGAN 500 SQ kompaktne izvedbe zrakom hlađenim kondenzatorom za vanjsku ugradnju, rashladnog učina 128 kW. Instalacija je dovršena i puštena u pogon 2003. godine.
KAUFLAND Hrvatska
Rashladni agregati CGAN i CGXN od 600 do 900 Std kompaktne izvedbe sa zrakom hlađenim kondenzatorima za vanjsku ugradnju, rashladnog učina do 267 kW, ventilokonvektori za međustropnu ugradnju. Ugovoreno redovno održavanje i servisi na svim objektima Kauflanda sa Trane rashladnicima.
HOTEL KUNJEVCI, Kunjevci
Isporučen je rashladni agregat CGAN 300 Std/R407C kompaktne izvedbe zrakom hlađenim kondenzatorom za vanjsku ugradnju, rashladnog učina 73 kW, ventilokonvektori tip FVC/FHK 33 kpl. Instalacija je dovršena i puštena u pogon 2002. godine.
HOTEL JADRAN, Zagreb
Isporučen je rashladni agregat CGAN 250 SQ kompaktne izvedbe zrakom hlađenim kondenzatorom za vanjsku ugradnju, rashladnog učina 64.4 kW, ventilokonvektori za međustropnu ugradnju tip FCK 56 kpl.
HOTEL DRAMALJ Crikvenica
Isporučena toplinska crpka CXAN 300 rashladnog učina 73.6 kW, ventilokonvektori za parapetnu ugradnju tip FVC 39 kpl.
HOTEL ADRIA Biograd
Isporučen rashladni agregat RTAD 100 Std kompaktne izvedbe s vijčanim kompresorima zrakom hlađenim kondenzatorom za vanjsku ugradnju, rashladnog učina 316.4 kW.
INA STSI - LOVINČIĆEVA B.B. Zagreb
Zrakom hlađeni vijčani rashladni agregati tip: RTAC 275/R134a ( 2 x 936 kW), jedan pušten u rad 2003. god., a drugi 2004 godine.
POSLOVNA ZGRADA “ZOVKO” Zagreb
Izvedba termotehničkih instalacija i izvedba instalacija jake i slabe struje. Instaliran rashladni agregat (62 kW), ventilokonvektori 22 kpl.. automatska regulacija SIEMENS LANDIS & STAEFA.
Instalacija još je dovršena i puštena u pogon rujan 2002. godine.
ROBNA KUĆA Vukovar
Isporučen je rashladni agregat CGAN 300 Std kompaktne izvedbe zrakom hlađenim kondenzatorom za vanjsku ugradnju, rashladnog učina 73 kW, kazetni ventilokonvektori tip CWS 25 kpl., rashladni agragat tip CGAN 240 Std i hidraulički modul tip HDM 2.2S.
Instalacija je dovršena i puštena u pogon 2002. godine.