Reference
Navodimo neke od većih objekata u Zagrebu i Hrvatskoj gdje je instalirana klimatizacijska oprema TRANE i automatska regulacije SIEMENS BAU/HVP (ex. LANDIS & STAEFA):
VJESNIK – Slavonska av. 4 Zagreb
Isporučen vodom hlađeni vijčani rashladni agregat tip: RTHC D34B2F – R134a ( 1200 kW )
Uređaj je pušten u rad 09. 2003. godine
POSLOVNA ZGRADA EUROHERC ZADAR
Izrada projekta automatske regulacije i centralnog nadzornog sustava. Isporuka kompletne automatske regulacije, spajanje svih elemenata automatske regulacije, izrada i isporuka EMP i DDC ormara te spajanje na CNUS. Puštanje u pogon kompletnog sustava u 12. mjesecu 2003. godine.
POSLOVNA ZGRADA JADRANSKO OSIGURANJE ZAGREB
Izrada projekta automatske regulacije i centralnog nadzornog sustava. Isporuka kompletne automatske regulacije, spajanje svih elemenata automatske regulacije, izrada i isporuka EMP i DDC ormara te spajanje na CNUS. Puštanje u pogon kompletnog sustava u 10. mjesecu 2002. godine.
EURO TRADE, Donji Stupnik,Zagreb
Isporučena je toplinska crpka CXAN 400 Std/R22 kompaktne izvedbe zrakom hlađenim kondenzatorom za vanjsku ugradnju, rashladnog učina 100 kW, ventilokonvektori za parapetnu ugradnju tip FVC 36 kpl. Instalacija je dovršena i puštena u pogon 2003. godine.
EPH, Koturaška Zagreb
Isporučen je rashladni agregat RTAC 155 Std, R134a, kompaktne izvedbe s vijčanim kompresorima zrakom hlađenim kondenzatorom za vanjsku ugradnju, rashladnog učina 542 kW, ventilokonvektori tip FVC 349 kpl, sve povezano na centar od SIEMENS-a.
HYPO ALPE CONSULTANTS, Trakošćanska Zagreb
Isporučen je rashladni agregat CGCL 200/R407C za unutarnju ugradnju, rashladnog učina 49.2 kW, ventilokonvektori 26 kpl., instalacija puštena u rad 2004. godine.
BELUPO – Koprivnica
Isporučen vodom hlađeni rashladni agregat tip: RTHC E38CA6A – R134a, rashladnog učina 1453 kW (rad u režimu 6/11 °C ulaz/izlaz vode), automatska regulacija SIEMENS LANDIS&STAEFA, rashladni toranj, proizvod DECSA, tip TMA 14-179, uređaj je pušten u rad 10.2003. godine.
Trgovački centar BauMax-X, Zagreb
Isporučena, spojena i montirana oprema Landis&Staefa, SIEMENS. Instalacija je dovršena i puštena u pogon listopada 2003. godine.
OPĆINSKI SUD, Mali Lošinj
Isporučena je toplinska crpka CXAN 300 Std rashladnog učina 79 kW i kompaktne izvedbe sa integriranim hidrauličkim modulom, zrakom hlađenim kondenzatorom za vanjsku ugradnju, ventilokonvektori za parapetnu ugradnju tip FVC 38 kpl.
PLIVA Zagreb
Isporučen je rashladni agregat CGAN 800 Std kompaktne izvedbe zrakom hlađenim kondenzatorom za vanjsku ugradnju, rashladnog učina 207.5 kW. Instalacija je dovršena i puštena u pogon rujnu 2003. godine.