Reference
Navodimo neke od većih objekata u Zagrebu i Hrvatskoj gdje je instalirana klimatizacijska oprema TRANE i automatska regulacije SIEMENS BAU/HVP (ex. LANDIS & STAEFA):
Avenue Mall - Osijek
Isporučene toplinske pumpe GEHE za klimatizaciju lokala trgovačkog centra
Portanova - Osijek
Isporučene CWS i FWD podstropne jedinice sa ZN523 regulacijom za prostor kuglane - TC Portanova.
Isporučene CWS i FWD podstropne jedinice sa ZN523 regulacijom za prostor Fingo-dom.
ZG Tower - Zagreb
INA-INDUSTRIJA NAFTE, V. Holjevca - Zagreb
Euroherc, Ulica grada Vukovara 282, Zagreb
Radna stanica (CNUS) Tracer Summit v17 za nadzor i upravljane sustavima klime, grijanja, ventilacije, rasvjete. 5 x BCU BMTX nadzorni mrežni poslužitelj, DDC regulatori MP 581, 105 ventilokonvektora sa ZN523 regulatorima, paralelni rad rashladnika vode (Chiller Plant Control) uključivo DDC i EMP ormar za rashladnu i toplinsku stanicu, 148 GLD LonTalk uređaja za nadzor i upravljanje rasvjetom i katnim sklopkama mreže i agregata.
Integracija 8 Menerga klima komora sa Modbus protokolom i 200 Siemens LonTalk RXC21.1 regulatora.
Hotel "Zovko", Zagreb
Modernizacija automatske regulacije 2009. god. Radna stanica (CNUS) Tracer Summit v17, BCU-BMTX nadzorni mrežni poslužitelj, ZN 523 regulatori sa ZSM 11.1 za upravljanje ventilokonvektorima, MP 581 za klima komoru, Vimar sustav za kontrolu pristupa u "pametne sobe" i integracija u TS v17 CNUS.
Izvedba termotehničkih instalacija i izvedba instalacija jake i slabe struje. Instaliran rashladni agregat, tip CGAN 900 (212 kW), ventilokonvektori 50 kpl., klima komora TRANE, tip CCTA, automatska regulacija SIEMENS LANDIS & STAEFA.
Instalacija je dovršena i puštena u pogon u travnju 2003. godine.
Spaladium Arena, Split
Radna stanica (CNUS) Tracer Summit v17 za nadzor i upravljanje sa rashladnom stanicom, BCU BMTX nadzorni mrežni poslužitelj, DDC regulatori MP 581, paralelni rad rashladnika vode (Chiller Plant Control) uključivo DDC i EMP ormar za rashladnu stanicu.
Isporuka 2 rashladnika vode RTHD E3G3G3 (1.460 kW), 2 rashladna tornja DECSA TMA-19 (1.710 kW), 2 rashladnika vode RTAD 180 PHR (650 kW) sa iskorištenjem otpadne kondenzatorske topline, pušteno u pogon u 4 mjesecu 2009. godine.
Poliklinika Svjetlost, Zagreb
Radna stanica (CNUS):Siemens Desigo Insight V3.0
-modularni DDC regulator Siemens PXC 128-U i PXC 64-U ikompaktni DDC regulatori PXC 52 i PXC 22.D sa display-em PXM-10, sobni regulatori Siemens RXC 21.1 (61 komad) sa pripadajućim sobim jedinicama QAX 30.1 i QAX 34.1
Izrada,isporuka,ugradnja i puštanje u rad EMP i DDC ormara za cjeloukupni sustav::
-klima komora KK1 za prostor dvije operacijske dvorane, KK2 i KK3 prostor za pacijente i osoblje poliklinike, odsisni ventilatori OV-A i OV-B sa pripadajućim protupožarnim zaklopkama, ventilacije garaže i pomoćnih prostorija, toplinske stanice, rashladne stanice, ventilokonvektora
Isporuka i puštanje u rad rashladnika Trane CGAN 800.
Visoka škola B.A.Krčelić, Zaprešić
DDC oprema:-DDC regulator Siemens Synco RMU710B-5 (6komada) sa operatorskom jedinicom RMZ790 te sobnom jedinicom QAW740
-kompaktni DDC regulator Siemens PXC36.D sa operatorskom jedinicom PXM10
Izvedeno je upravljanje i automatska regulacija sustava:
-6 klima komora (ventilacija predavaonica), toplinske stanice, potrošne tople vode
Izrada,isporuka i puštanje u rad EMP i DDC ormara za cjeloukupni navedeni sustav.
Konzum, Ivanić Grad
Isporučene 4 krovne jedinice (rooftop) YKD 350, rashladnik vode VGA 075, CWS i FWD jedinice sa ZN523 regulatorima. DDC regulator MP581 sa display-om za upravljanje i nadzor rooftop jedinica.