Održavanje poslovnih objekata podrazumjeva svakodnevno rukovanje elektroenergetskim  i strojarskim postrojenjima, opremom i svim tehničkim instalacijama, preventivno održavanje te popravke kvarova,  održavanje i popravak sanitarne opreme i opreme i instalacija u funkciji vatrodojave i protupožarne zaštite
.
Temeljem Zaključka Vlade Republike Hrvatske klasa: 330-01/11--02/01, urbroj: 5030106-11-2 od 17. ožujka 2011. godine, a koji se odnosi na provedbu članka 20. stavka 1. točke 4. Zakona o pravu na pristup informacijama u vezi s objavljivanjem informacija o izvršenju ugovora o javnoj nabavi dajemo Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja.