Sustavi upravljanja u zgradama (BMS)
Inženjering i puštanje u rad sustava CNUS-a
instalacija servera, baze podataka i radnih stanica.
Programiranje i konfiguriranje mrežnih poslužitelja i mrežne opreme.
Izrada korisničkih Web baziranih animacijskih grafičkih prikaza CNUS-a .
Integracija sustava za upravljanje rasvjetom, agregata, UPS-a, mjernih uređaja. Programiranje sučelja za različite otvorene protokole. Izrada tehničke dokumentacije..
Izrada EMP i DDC ormara
Izrada tehničkog riješenja i izvedbene dokumentacije automatske regulacije i elektromotornih pogona, izrada elektrokomadnih ormara i puštanje u rad sustava u zgradarstvu i industriji.
Izrada tehnološke sheme sustava u boji sa prikazima stanja digitalnih signala bikolornim diodama. Upravljanje preko display-a, CNUS-a ili Web-a.